ถึงแม้ว่าเทือกเขาใหญ่เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของคนไทยหลายๆคน

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า บริเวณเทือกเขาแห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆมากมาย

รวมไปถึงแร่ธาตุในแหล่งน้ำด้วย สืบเนื่องมาจากน้ำฝนที่บริสุทธิ์ตกลงมา แล้วไหลรวมมาอยู่ที่แหล่งน้ำ

จากนั้นจึงค่อยๆซึมลงชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นที่สะสมของแร่ธาตุบริเวณใต้หุบเขา

แล้วกลายเป็นแหล่งน้ำแร่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย