ถ้าน้ำจำเป็นต่อชีวิต

ดังนั้นความชุ่มชื้นที่เหมาะสมก็จำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นกัน

 

คำแนะนำ


เนื่องจากร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 60% ดังนั้นการเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายหมายถึงการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และตัวเลือกในการดื่มเครื่องดื่มก็มีมากมาย ซึ่งธรรมชาติได้สรรสร้างน้ำดื่มที่ดีต่อร่างกายมากที่สุดนั่นคือ การดื่มน้ำเปล่า ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกการดื่มน้ำที่ดีที่สุดต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายได้ดีที่สุดอีกด้วย เพราะไม่มีส่วนผสมของส่วนประกอบปรุงแต่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น น้ำตาล

มนุษย์เราทุกคนต้องการน้ำดื่ม ในทุกช่วงเวลาของชีวิต แต่ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการปรับสมดุลน้ำในร่างกาย เราลองมาดูคำแนะนำสำหรับปริมาณน้ำที่ควรดื่มใน 1 วัน แยกตาม อายุ เพศ และกระบวนการทางธรรมชาติ

*หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)แจ้งว่าปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการบริโภคเพื่อให้ระบบการทำงานทางกายภาพ และ กระบวนการเรียนรู้จดจำทำงานได้อย่างปกติ คือ 2.0 ลิตร นับรวมน้ำจากทุกแหล่งที่ร่างกายรับเข้าไปต่อวัน