นโยบายสำหรับสินค้า

 

นโยบายในการจัดส่งสินค้า (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท (ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • ลูกค้าจะได้รับการจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของทางบริษัทฯ
 • ในการจัดส่งครั้งแรก บริษัทฯจัดส่งด่วนในครั้งแรก ภายใน 3 – 5 วันทำการ หลังจากลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เช่น สมัครสมาชิกวันจันทร์ หากต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน จะได้รับสินค้าภายในวันพุธในครั้งแรก ซึ่งครั้งถัดไปจะได้รับตามตารางรอบส่ง
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้าหรือช่องทางตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ในวันที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯติดต่อแจ้งลูกค้าอีกครั้งตามช่องทางที่ลูกค้ากำหนด เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับสินค้า หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งกลับมาที่บริษัทฯทันที 
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯและลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 • ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การชุมนุม อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้


นโยบายในการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที เบอร์โทรศัพท์ 02-1131212 กด 1 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า
 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง หากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เช่น พบสินค้ามีปัญหา ขวดบรรจุภัณฑ์มีการแตกหรือมีการรั่วซึม สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตรงกับคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทที่ไปส่งสินค้าทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุด เบอร์โทรศัพท์ 02-1131212 กด 1 เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 • บริษัทฯรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงินให้กับลูกค้า เฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 7 วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก
 • หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วัน โดยไม่มีการแจ้งกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน ทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าและการจัดส่งไม่มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ
 • ในการคืนเงิน กรณีมีการโอนเงินคืนค่าสินค้า บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7 – 14 วัน (โดยยอดเงินของลูกค้าจะปรากฏในรอบบิลถัดไป*)

  *หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับรอบการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทที่เกี่ยวข้อง (หลังจากผ่านการแจ้งยอดเงินไปสองรอบแล้ว แต่คุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อธนาคารที่คุณใช้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ


กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

ทางบริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่ง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า ขอความกรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด และบริษัทฯจะติดตามการจัดส่งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาเบื้องต้น หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด เบอร์ 02-1131212 กด 1

 


                                                 นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ


วัตถุประสงค์ในการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกำหนดของประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับสินค้าของเรา หรือการส่งเสริมการขาย ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าหรือติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • ประมวลผลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา และดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
 • ประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของคุณจนเสร็จสิ้น เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • แสดงโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับคุณและเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการของเรา และปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่เราสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็นที่เราต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้ เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการตามสัญญาของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราสำหรับการดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล
 • บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทของเราซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี
 • สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณา ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย การประกันภัยและการบัญชี หรือหากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ แล้วแต่กรณี
 • เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลเท่าที่เรามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย


สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
 • การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)
 • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (สิทธิในการคัดค้าน) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิของคุณเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว และการถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ

  หากท่านมีข้อสงสัยในนโยบายธุรกิจและความเป็นส่วนตัวสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด เบอร์ 02-1131212 กด 1