การสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน สามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี

1. สั่งซื้อสินค้าจากระบบตะกร้าของเว็บไซด์ และแจ้งการชำระเงิน
2. สั่งซื้อสินค้าช่องทางอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

     

 


 

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยระบบสั่งซื้อของเว็บไซต์
2. ชำระผ่านการโอนเงิน
3. ชำระผ่านเก็บเงินปลายทาง